Dreptul Muncii

Servicii prestate angajatorilor

 • consultanţă în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a altor organisme cu atribuţii de control în domeniu.

Servicii prestate angajaţilor

 • consultanţă generală;
 • consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
 • contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
 • consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.

Servicii prestate sindicatelor

 • asistenţă şi reprezentare în realizarea procedurilor de înfiinţare;
 • consultanţă în activitatea curentă;
 • asistenţă şi reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
 • asistenţă la încheierea actelor juridice în cadrul activităţii specifice;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistenţă în cazul conflictelor colective de muncă;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţile publice;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.