Drept Civil

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria”  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului civil indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • consultanţă curentă;
 • redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile;
 • redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
 • certificare acte juridice civile;
 • certificare copii după acte diverse;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură, etc.);
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice;
 • recuperare debite;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • arbitraj privat ad-hoc;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţională.

Drept Comercial

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria”  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului comercial indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) şi asociaţii familiale;
 • înfiinţări entităţi comerciale off shore (Cipru, Malta, Monte Carlo etc.);
 • autorizare persoane fizice;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;
 • înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
 • reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
 • asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
 • asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
 • asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
 • consultanţă juridică în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte comerciale;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • recuperare creanţe comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • arbitraj comercial ad-hoc;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • realizare/avizare planuri de afaceri;
 • asistenţă în implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene.

Drept Penal

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria” oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului penal indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală (Poliţie, Parchet, D.N.A., DIICOT);
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;
 • asistenţă juridică în procese penale privind:
 • infracţiuni economice;
 • infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni legate de traficul de persoane;
 • infracţiuni de corupţie;
 • alte infracţiuni prevăzute în legi speciale;
 • infracţiuni contra siguranţei naţionale etc.;
 • asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.

Dreptul Familiei

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria” oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului familiei indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • consultanţă juridică curentă;
 • redactare/avizare acte juridice specifice;
 • asistenţă şi reprezentare în adopţii interne şi internaţionale;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni de partaj;
 • redactare/avizare tranzacţii;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează încredinţarea spre creştere şi educare a copiilor minori;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează dreptul de vizitare a copiilor minori;
 • asistenţă şi reprezentare în alte acţiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu organe ale administraţiei publice;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.

Dreptul Muncii

Servicii prestate angajatorilor

 • consultanţă în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a altor organisme cu atribuţii de control în domeniu.

Servicii prestate angajaţilor

 • consultanţă generală;
 • consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
 • contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
 • consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.

Servicii prestate sindicatelor

 • asistenţă şi reprezentare în realizarea procedurilor de înfiinţare;
 • consultanţă în activitatea curentă;
 • asistenţă şi reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
 • asistenţă la încheierea actelor juridice în cadrul activităţii specifice;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistenţă în cazul conflictelor colective de muncă;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţile publice;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.

Dreptul Asigurarilor

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria” oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului asigurarilor indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • Consultanta si asistenta juridica societatilor de asigurare in actiunile de regres.
 • Consultanta si asistenta juridica in vederea constituirii si autorizarii societatilor de asigurare reasigurare/intermediere in asigurari, precum si a sucursalelor acestora.
 • Consultanta si asistenta juridica in vederea constituirii si autorizarii brokerilor si agentilor de asigurare.
 • Formularea opinilor juridice cu referire la aspectele legale ce privesc activitatea de asigurare/de asigurare-reasigurare/de reasigurare/asigurare-coasigurare.
 • Consultanta si asistenta juridica precum si/sau redactarea cererilor, actiunilor, actelor, contractelor aferente diferitelor clase si forme de asigurare.
 • Negociarea, asistenta juridica si reprezentarea dupa caz, in recuperarea pagubelor/daunelor/prejudiciilor morale si materiale rezultate din malpraxis medical, accidente auto, calatorii in strainatate etc., in litigii cu diferite companii de asigurare.