Drept Civil

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria”  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului civil indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • consultanţă curentă;
 • redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile;
 • redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
 • certificare acte juridice civile;
 • certificare copii după acte diverse;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură, etc.);
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice;
 • recuperare debite;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • arbitraj privat ad-hoc;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţională.