Drept Comercial

Cabinetul de avocatură ”Tiganila Simona Valeria”  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului comercial indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

 • înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) şi asociaţii familiale;
 • înfiinţări entităţi comerciale off shore (Cipru, Malta, Monte Carlo etc.);
 • autorizare persoane fizice;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;
 • înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
 • reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
 • asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
 • asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
 • asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
 • consultanţă juridică în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte comerciale;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • recuperare creanţe comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • arbitraj comercial ad-hoc;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • realizare/avizare planuri de afaceri;
 • asistenţă în implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene.